កម្ពុជា​ថ្មី

KampucheaThmey
លោក ផាន់ វណ្ណ​រ័ត្ន អយ្យការ​អម​សាលា​ដំបូង​ខេត្ត​បន្ទាយ​មានជ័យ​បាន​រៀប​ចំ​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ទៅ​បញ្ហា​ប្រឈម​និង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ជាមួយ​នគរបាល​យុត្តិធម៌​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់
កម្ពុជា​ថ្មី ·
131038
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​រដ្ឋសភា​ស្នើ​ឲ្យ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ស្លាកលេខ​រថយន្ត រដ្ឋសភា​១ រដ្ឋសភា​២ រដ្ឋសភា​៣ និង​រដ្ឋសភា​៤ ទៅតាម​ផ្លូវ​ច្បាប់
កម្ពុជា​ថ្មី ·
131015
កំពុងទាញព័ត៌មានមកបង្ហាញ
loading