ការអប់រំ

Education
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រ​សួង​បរិ​ស្ថាន​បាន​ទ​ទួល​ជួប​គណៈ​ប្រ​តិ​ភូ UNEP ដឹក​នាំ​ដោយ​សាស្ត្រា​ចារ្យ Shun Fung Chiu ដើម្បី​ពិ​ភាក្សា​ការ​ងារ​ត្រៀម​រៀប​ចំ​សន្និ​សីទ​អា​ស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ហ្វីក​លើក​ទី​១២
វរជនខ្មែរ ·
263743
ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋម​ន្រ្តី​ក្រសួង​បរិស្ថាន និង​ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រ​សួង​ទេស​ចរណ៍ បាន​បើក​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិ​ភាក្សា​ពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​សំណល់​រឹង-រាវ
វរជនខ្មែរ ·
262963
កំពុងទាញព័ត៌មានមកបង្ហាញ
loading