រោងចក្រ ស្ទើរតែ​ទាំងអស់ នៅ​កម្ពុជា បើក​ដំណើរ​ការ

ភ្នំពេញ៖ ប្រធានសមាគម រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (GMAC) លោក វ៉ាន់ ស៊ូអៀង បានថ្លែងថា នៅថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤នេះ រោងចក្រ កាត់ដេរស្ទើរតែ១០០ភាគរយ នៅកម្ពុជា បានបើកដំណើរជាធម្មតាវិញ ក្រោយពីការផ្អាកសកម្មភាព អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃកន្លងមក។

...

ប្រភព៖ ដើមអំពិល