តំលៃឧស្សាហកម្ម​របស់​ប្រទេស​ថៃ បាន​ធ្លាក់​ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុត

ដោយយោងតាមរបាយការណ៍ ពីសហពន្ឋ័ឧស្សាហកម្មរបស់ថៃ ដែលហៅកាត់ថា (FTI) បានអោយដឹងថា សន្ទស្សន៍ តំលៃឧស្សាហកម្មរបស់ប្រទេសថៃ បានធ្លាក់ចុះ ដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុង ២៤ ខែកន្លងមកនេះ ស្របពេលដែលលទ្ធផល នៃការធ្វើបាតុកម្មនយោបាយ បានបង្កអោយរាំងស្ទះដល់ទំនុកចិត្ត របស់អាជីវកម្មទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស។
ដោយយោយតាមការ លើកឡើងរបស់លោក Payungsak Chartsuthipol ប្រធានសហព័ន្ធ ថៃ បានប្រកាសថា សន្ទស្សន៍តំលៃឧស្សាហកម្មចុងក្រោយបំផុតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2013នេះ បានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ ៩២.៨ពិន្ទុ ។
លោក Payungsak បានបន្ថែមទៀតថា បណ្តាប្រតិបត្តិករឧស្សាហកម្មជាច្រើន បានបង្ហាញថា ភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយ បានធ្វើអោយពួកគេមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះផលដែលអាចប៉ះពាល់មកលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិ បន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ និងការលក់ បានកំពុងថយចុះ ។
លោក Payungsak បានបន្ថែមទៀតថា សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ឥឡូវនេះ កំពុងតែទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត។

ប្រភព៖ CamBN

http://cambn.com/2013/12/%e1%9e%8f%e1%9f%86%e1%9e%9b%e1%9f%83%e1%9e%a7%e1%9e%9f%e1%9f%92%e1%9e%9f%e1%9e%b6%e1%9e%a0%e1%9e%80%e1%9e%98%e1%9f%92%e1%9e%98%e1%9e%9a%e1%9e%94%e1%9e%9f%e1%9f%8b%e1%9e%94%e1%9f%92%e1%9e%9a%e1%9e%91/