គួរស្វែងយល់​អំពី ការរៀបចំ​បញ្ជី ពន្ធដារ និងបង់ពន្ធដារ ដែលត្រឹម​ត្រូវ​ដើម្បី បង្ការការ​ប្រឈម ធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង

I.តើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈម លើការងារសារពើពន្ធដារ?
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន អង្គការ សមាគមរោងចក្រ សហគ្រាស សណ្ឋាគារ អង្គភាពអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទ គួរតែយកចិត្ត ទុកដាក់ រៀបចំបញ្ជីពន្ធដារ និងបង់ពន្ធដារ អោយបានច្បាស់លាស់ ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាយើង កំពុង តែធ្វើកំណែទម្រង់ និងពង្រឹងកាតព្វកិច្ច សារពើពន្ធ ដើម្បីបង្កើន ចំណូលថវិកាជាតិ ស្របពេលដែលដំណើរការ សមាហរណកម្មអាស៊ាន

ប្រភព៖ ដើមអំពិល

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/76685-2013-12-03-02-30-07.html