កសិដ្ឋានដំណាំ​និង​ចិញ្ចឹម​សត្វ​កែ​ច្នៃ​ពូជ​ក្នុង​ស្រុក

កសិដ្ឋាន​សូម៉ា បាន​បង្កើត​ឡើង​ពី​ឆ្នាំ១៩៩៧ មក​នៅ​ក្នុង​ស្រុក​បាទី​ខេត្ត​តា​កែវ​ដើម្បី​ផលិត​កសិផល​លក់​នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ។ នេះ​គឺ​ជា​កសិដ្ឋាន​​ដែល​មាន​ផលិត​ដំណាំ​កសិផល និង​ការ​ចិញ្ចឹម​មាន់ ត្រី និង​សត្វ​គោ។ អ្នក​ជំនាញ​កសិកម្ម​​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ដំណាំ​និង​សត្វ​ទាំង​នោះ បាន​មក​ពី​ការ​កែ​ច្នៃ​ពូជ​ក្នុង​ស្រុក ជា​មួយ​ពូជ​នាំ​ចូល​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ហើយ​កំពុង​ទទួល​បាន​ផល​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍។ នៅ​ក្នុង​នាទី​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ទីផ្សារ​របស់ Radio Australia នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​ លោក សរ សុវណ្ណារ៉ា សូម​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​អំពី​ភោគ​ផល​ចេញ​ពី​កសិដ្ឋាន​ដែល​កែ​ច្នៃ​ពូជ​ក្នុង​ ស្រុក៕

ប្រភព៖ វិទ្យុ​អូស្ត្រាលី

http://www.radioaustralia.net.au/khmer/2013-05-19/1132858