បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ៖ គ្មាន​និស្សិត​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត, មិន​មាន​បញ្ហា

6_story_1

អ្នក​នាំ​ពាក្យ​​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​កម្ពុជា​​ បាន​ថ្លែង​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ថា​ ​ការ​មិនមាន​ក្រុម​និស្សិត​ស្ម័គ្រ​​ចិត្ត​​វាស់​ដី​ធ្លី​របស់​លោក​នាយក​​ រដ្ឋ​មន្រ្តី ហ៊ុន សែន ​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​​ខែ​កក្កដា ​នឹង​មិន​អាច​​រារាំង​​គណ បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​កម្ពុជា​​ ​ទទួល​ជ័យ​នះ​ពី​ការ​ចេញ​​ប័ណ្ណ​កម្មសិទ្ធិ​​ដីធ្លី​​ដល់ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​ ដទៃ​ៗ​ទៀត​ដែល​នៅ​សល់​នោះ​ទេ។

ប្រភព៖ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

http://www.postkhmer.com/index.php/online/96749-2013-04-22-05-23-44