ស្រាបៀរកម្ពុជា ជួបជុំអតិថិជន នៅទូទាំងប្រទេសប្រចាំឆ្នាំ

ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរប្រ៊ូវើរី លីមីតធីត ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផលិតស្រាបៀរកម្ពុជា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពី រាត្រីថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២ បានរៀបចំកម្មវិធី ជួបជុំគ្រួសារស្រាបៀរកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ និ កោះពេជ្រ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជន និង តំណាង ចែកចាយ នានា ទូទាំងរាជធានីនិង ខេត្ត នៅទូទាំងប្រទេស ចូលរួម ជប់លាង និងចាប់រង្វាន់ជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន រយៈពេល ជាង១ឆ្នាំ កន្លងមក សរុប ៣៥០០នាក់។

ប្រភព៖