ក្រាទី សិនហ្គា តួ​ស្រី​ល្បី​ក្នុង​រឿង «វីរ​នារី​ម៉ានូបៃ»

ក្រុង ញូវដែលីៈ ពេល​នេះ​យើង​នឹង​មក​ជួប​ជា​មួយ​តួ​កុន​ស្រី​ដ៏​ល្បី​មួយ​ដួង​របស់​ឥណ្ឌា​វិញ គឺ​នាង​ក្រាទី សិនហ្គា ដែល​មាន​រូប​ឆោម​លោម​ស្រស់​សោភា និង​មាន​ទេពកោសល្យ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​សម្តែង​ខ្សែ​ភាព​យន្ត។

ប្រភព៖