ចំណេះដឹង ពី អាហារ

គ្រឿងផ្សំ ៖ សាច់​ជ្រូក, បង្គា​ស្រស់, បង្គា​ក្រៀម, ផ្សិត​ចំបើង, មី​សួ, ការ៉ុត, ខ្ទឹម​ជ្រក់, ខ្ទឹម​ស, ខ្ទឹម​ក្រហម, គ្រាប់​ស្វាយ​ចន្ទី, ស្លឹក​ខ្ទឹម, គល់ជី​វ៉ាន់ស៊ុយ, ក្រូចឆ្មារ, ទឹកត្រី, ស្ករស, ម្សៅ​ស៊ុប​ខ្នរ
គ្រឿងផ្សំ ៖ ប្រេង​ឆា, ភ្លៅ​មាន់, ម្សៅ​រមៀត, ទឹក​ស៊ុប, ខ្ញី, ខ្ទឹម​ស, ខ្ទឹម​ក្រហម, ស្ករស, ស៊ុប​ខ្នរ, អំបិល, បាយ
គ្រឿងផ្សំ ៖ ទា, ទឹក, ខ្ញី, ដើមខ្ទឹម, ទឹកឃ្មុំ, ទឹកខ្មេះ, ផ្លែសឺរី, ម្សៅពោត, ដើមខ្ទឹម
ទឹកស៊ុប គឺជាវត្ថុរាវផ្ទុកទៅដោយរសជាតិ និង សារធាតុ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រាងកាយធំធាត់ ក៏​ដូចជា​ផ្ដល់ឱជារសដល់ម្ហូបអាហារ ។
គ្រឿងផ្សំ ៖ ឆ្អឹងគោ ឬ សាច់, ខ្ទឹមគល់, ឃិនឆាយ, ការ៉ុត, ខ្ទឹមបារាំង, ជីនាងវងក្រៀម, អំបិល, ម្រេចខ្មៅ, វ៉ាន់ស៊ុយបារាំង, ស្លឹកបេលីវ, ខ្ទឹមស, ទឹក
គ្រឿងផ្សំ ៖ ឆ្អឹងមាន់ ឬ សាច់មាន់, ឃិនឆាយ, ការ៉ុត, ខ្ទឹមបារាំង, អំបិល, ម្រេចខ្មៅ, វ៉ាន់ស៊ុយបារាំង, ស្លឹកបេលីវ, ខ្ទឹមស, ទឹក
គ្រឿងផ្សំ ៖ ក្បាលបង្គា, ខ្ទឹមគល់, ឃិនឆាយ, ការ៉ុត, ខ្ទឹមបារាំង, ខ្ទឹមស, ស្រាស, ម្រេចខ្មៅ, ស្លឹកបេលីវ, ទឹកប៉េបប៉ោះខាប់, ទឹក

ទៅ​ទំព័រ​ទី ៖ 1